19 stycznia 2019

Biblia audio Superprodukcja

BIBLIA AUDIO superprodukcja

Poniżej znajdują się wszystkie pliki BIBLII AUDIO, całe PISMO ŚWIĘTE, które można posłuchać za darmo. BIBLIA AUDIO podzielona na rozdziały dostępna jest na płytach CD, pendrive’ach, które możesz nabyć w naszym SKLEPIE, wspierając tym samym naszą dalszą działalność. Pobierz aplikację BIBLIA AUDIO i słuchaj Fragmentu na Dzień za darmo. W aplikacji za darmo posłuchać możesz także Księgę Rodzaju, Apokalipsę oraz – po zapisaniu się do newslettera – Księgę Psalmów. Niech Słowo będzie z Tobą każdego dnia!

Stary Testament

 • Księga Rodzaju czas trwania: 4 godz. 55 minut
 • Księga Wyjścia czas trwania: 4 godz.
 • Księga Kapłańska czas trwania: 2 godz. 44 minuty
 • Księga Liczb czas trwania: 3 godz. 46 minut
 • Księga Powtórzonego Prawa czas trwania: 3 godz. 16 minut
 • Księga Jozuego czas trwania: 2 godz. 20 minut
 • Księga Sędziów czas trwania: 2 godz. 20 minut
 • Księga Rut czas trwania: 20 minut
 • 1 Księga Samuela czas trwania: 3 godz. 2 minuty
 • 2 Księga Samuela czas trwania: 2 godz. 24 minut
 • 1 Księga Królewska czas trwania: 3 godz. 1 minuta
 • 2 Księga Królewska czas trwania: 2 godz. 53 minuty
 • 1 Księga Kronik czas trwania: 2 godz. 48 minuty
 • 2 Księga Kronik czas trwania: 3 godz. 18 minut
 • Księga Ezdrasza czas trwania: 55 minut
 • Księga Nehemiasza czas trwania: 1 godz. 22 minut
 • Księga Tobiasza czas trwania: 1 godz. 13 minut
 • Księga Judyty czas trwania: 1 godz. 26 minut
 • Księga Estery czas trwania: 1 godz. 2 minuty
 • 1 Księga Machabejska czas trwania: 2 godz. 53 minut
 • 2 Księga Machabejska czas trwania: 2 godz. 4 minuty
 • Księga Hioba czas trwania: 2 godz. 26 minut
 • Księga Psalmów czas trwania: 6 godz. 36 minut
 • Księga Przysłów czas trwania: 1 godz. 54 minut
 • Księga Koheleta czas trwania: 41 minut
 • Pieśń Nad Pieśniami czas trwania: 26 minuty
 • Księga Mądrości czas trwania: 1 godz. 12 minut
 • Mądrość Syracha czas trwania: 3 godz. 13 minut
 • Księga Izajasza czas trwania: 4 godz. 33 minut
 • Księga Jeremiasza czas trwania: 4 godz. 55 minut
 • Lamentacje Jeremiasza czas trwania: 27 minut
 • Księga Barucha czas trwania: 36 minut
 • Księga Ezechiela czas trwania: 4 godz. 41 minut
 • Księga Daniela czas trwania: 1 godz. 52 minuty
 • Księga Ozeasza czas trwania: 43 minuty
 • Księga Joela czas trwania: 15 minut
 • Księga Amosa czas trwania: 31 minut
 • Księga Abdiasza czas trwania: 4 minuty
 • Księga Jonasza czas trwania: 11 minut
 • Księga Micheasza czas trwania: 23 minuty
 • Księga Nahuma czas trwania: 11 minut
 • Księga Habakuka czas trwania: 11 minut
 • Księga Sofoniasza czas trwania: 11 minut
 • Księga Aggeusza czas trwania: 10 minut
 • Księga Zachariasza czas trwania: 49 minut
 • Księga Malachiasza czas trwania: 15 minut

Nowy Testament

Pliki są przygotowane w formacie mp3 (128 kbps).

 • Ewangelia według św. Mateusza czas trwania: 161 minut
 • Ewangelia według św. Marka czas trwania: 108 minut
 • Ewangelia według św. Łukasza czas trwania: 180 minut
 • Ewangelia według św. Jana czas trwania: 135 minut
 • Dzieje Apostolskie czas trwania: 179 minut
 • Listy Apostolskie czas trwania: 511 minut
 • Apokalipsa św. Jana czas trwania: 96 minut