Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Rodziny

Ogłoszenia

Drodzy parafianie. Nasza parafia utrzymuje się w całości z datków wiernych (brak cmentarza i innych działalności). Ogromna prośba do osób które mogą wspomóc o wpłaty na konto parafialne. Bank Spółdzielczy nr konta 97 8002 0004 0046 3528 2040 0001

Nasz kanał na YouTube

Ogłoszenia podkategorie

Parafia p.w. Św. Rodziny

Czytania na każdy dzień Mateusz.pl

Msze Św. i Nabożeństwa

Msze niedzielne: 7:30. 9:00, 10:30, 12:00 [Msza dla dzieci], 16:00 [Msza młodzieżowa], 18:00 Msza Św. o 16:00 w okresie wakacji jest zawieszana. Dni powszednie: Msza o 17:00 (okres zimowy). Kancelaria jest czynna w każdy dzień powszedni na godzinę przed Mszą popołudniową.

Grupy Parafialne

  • Zapraszamy do zapisów

  • Zapraszamy do zapisów

  • Zapraszamy do zapisów

  • W czwartki Spotkanie Grupy Modlitewnej. Więcej informacji w ogłoszeniach Parafialnych

List miłosny

Moje dziecko, Możesz mnie nie znać, ale Ja wiem o Tobie wszystko (Psalm 139.1) Wiem, kiedy siedzisz i kiedy wstajesz (Psalm 139.2) Znam wszystkie Twoje drogi (Psalm 139.3) Nawet wszystkie włosy na Twojej głowie są policzone (Mateusz 10.29-31) Ponieważ zostałeś stworzony na mój obraz (Rodzaju 1.27) We mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś (Dzieje Apostolskie 17.28) Bo jesteś moim potomstwem (Dzieje Apostolskie 17.28) Znałem Cię zanim zostałeś poczęty (Jeremiasz 1.4-5) Wybrałem Ciebie, gdy planowałem stworzenie (Efezjan 1.11-12) Nie byłeś pomyłką (Psalm 139.15) Wszystkie Twoje dni są zapisane w mojej księdze (Psalm 139.16) Określiłem dokładny czas Twojego urodzenia i miejsce zamieszkania (Dzieje Apostolskie 17.26) Jesteś cudownie stworzony (Psalm 139.14) Ukształtowałem Cię w łonie Twojej matki (Psalm 139.13) I byłem pomocny w dniu twoich narodzin (Psalm 71.6) Jestem fałszywie przedstawiany przez tych, którzy mnie nie znają (Jan 8.41-44) Nie jestem odległy i gniewny, jestem pełnią miłości (1 Jana 4.16) I całym sercem pragnę Cię tą miłością obdarzyć (1 Jana 3.1) Po prostu dlatego, że jesteś moim dzieckiem, a Ja – Twoim Ojcem (1 Jana 3.1) Daję Ci więcej niż Twój ziemski ojciec mógłby Ci zapewnić (Mateusz 7.11) Bo jestem Ojcem doskonałym (Mateusz 5.48) Wszelkie dobro, jakie otrzymujesz, pochodzi z mojej ręki (Jakub 1.17) Zaopatruję cię i zaspokajam wszystkie Twoje potrzeby (Mateusz 6,31-33) Moim planem jest dać ci dobrą przyszłość (Jeremiasz 29,11) Ponieważ kocham Cię miłością wieczną i nieskończoną (Jeremiasz 31.3) Moich myśli o Tobie jest więcej niż ziaren piasku na brzegu morza… (Psalm 139.17-18) I cieszę się Tobą, śpiewając z radości (Sofoniasz 3.17) Nigdy nie przestanę czynić Ci dobra (Jeremiasz 32.40) Gdyż jesteś moją drogocenną własnością (Wyjścia 19.5) Z całego serca i z całej duszy chcę, byś mieszkał bezpiecznie (Jeremiasz 32.41) I pokazać Ci rzeczy wielkie i wspaniałe (Jeremiasz 33.3) Jeśli będziesz mnie szukał z całego serca, znajdziesz mnie (Powtórzonego Prawa 4.29) Rozkoszuj się mną, a dam Ci to, czego pragnie Twoje serce (Psalm 37.4) Bo to Ja daję Ci takie pragnienia (Filipian 2.13) Jestem w stanie dać ci o wiele więcej, niż możesz sobie wyobrazić (Efezjan 3.20) To we mnie znajdziesz największe wsparcie i zachętę (2 Tesaloniczan 2.16-17) Jestem też Ojcem, który pociesza Cię we wszelkich twoich smutkach (2 Koryntian 1.3-4) Kiedy jesteś załamany, jestem blisko Ciebie (Psalm 34.18) Tak jak pasterz niosący owieczkę, trzymam Cię blisko mojego serca (Izajasz 40.11) Pewnego dnia otrę wszystkie łzy z Twoich oczu (Objawienie 21.3-4) I uwolnię od wszelkiego bólu, który znosiłeś na ziemi (Objawienie 21.3-4) Jestem Twoim Ojcem i kocham Cię dokładnie tak, jak kocham mojego syna, Jezusa (Jan 17.23) Bo w Jezusie objawiłem moją miłość do Ciebie (Jan 17.26) On jest wiernym odbiciem mnie samego (Hebrajczyków 1.3) Przyszedł by udowodnić, że jestem z Tobą, nie przeciwko Tobie (Rzymian 8.31) By powiedzieć Ci, że nie liczę Twoich grzechów (2 Koryntian 5;18-19) Jezus umarł żebyśmy – Ty i ja – mogli zostać pojednani (2 Koryntian 5.18-19) Jego śmierć była najwyższym wyrazem mojej miłości do Ciebie (1 Jana 4.10) Oddałem wszystko co kochałem, by zdobyć Twoją miłość (Rzymian 8.31-32) Jeśli przyjmiesz dar mojego syna Jezusa, przyjmiesz mnie samego (1 Jana 2.23) I nic już nigdy nie oddzieli Cię od mojej miłości (Rzymian 8.38-39) Przyjdź do mnie, a wyprawię największą ucztę, jaką niebo kiedykolwiek widziało (Łukasz 15.7) Zawsze byłem Ojcem i zawsze Nim będę (Efezjan 3.14-15) Ale czy Ty… „chcesz być moim dzieckiem?” (Jan 1.12-13) Czekam na Ciebie (Łukasz 15.11-32)

Kocham Cię, Twój Ojciec.

Bóg Wszechmogący

Filmy, Rekolekcje – wybrane więce w zakładce MULTIMEDIA

Św. Rodzina

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Rodziny

Ogłoszenia ostatnio dodane

Archiwa

Modlitwa

SUPERPRODUKCJA BIBLIA AUDIO – STARY I NOWY TESTAMENT Największe słuchowisko radiowe w Europie. Słuchowisko, w którym aktorzy grają poszczególne role, a wszystko zanurzone jest w nowoczesnej ścieżce dźwiękowej. Stworzyliśmy „film bez obrazu” – niech Twoja wyobraźnia wyświetli Ci Twój własny film.

Ogłoszenia parafialne